کوکتل انار گریپ فروت(ویژه شب یلدا)
کوکتل انار گریپ فروت(ویژه شب یلدا)
کوکتل انار گریپ فروت(ویژه شب یلدا)

نوشیدنی

کوکتل انار گریپ فروت(ویژه شب یلدا)

کوکتل انار گریپ فروت(ویژه شب یلدا)

گریپ فروت رو فیله کنید.

آب انار رابگیرید.

لیوان رو با فیله های گریپ فروت و دونه های انار پر کنید و روشون آب انار بریزید.

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال