اگر برنجتان شور شد چگونه آنرا برطرف كنيد؟
اگر برنجتان شور شد چگونه آنرا برطرف كنيد؟
اگر برنجتان شور شد چگونه آنرا برطرف كنيد؟

آشپزی

اگر برنجتان شور شد چگونه آنرا برطرف كنيد؟

اگر هنگام پخت کته و موقع جوشیدن برنج در آب، متوجه شدید که برنج خیلی شور شده است، داخل آب برنج چند تکه سیب زمینی پوست کنده بریزید. سیب زمینی، شوری غذا را به خود جذب می کند.

اگر قبل از آبکش کردن برنج متوجه شوری آن شدید، موقع آبکش کردن، مقدار آب بیشتری روی برنج آبکش شده بریزید.

اگر دیگر کار از کار گذشته بود و کاری برای جبران شوری برنج نمی توانستید انجام دهید خورش را کم نمک بپزید.

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال