نكات مهم ژله رولى
نكات مهم ژله رولى
نكات مهم ژله رولى

دسر

نكات مهم ژله رولى

دلايل شكسته شدن ژله رولى:

1-پهن برداشتن ژله

2-زیاد گذاشتن ژله در یخچال قبل از رول کردن ژله

نكاتى كه بايد رعايت كنيد:

 1-بستنی در دمای اتاق باشد تا کاملا باز شود

2-زمانی که ژله را با سه چهارم پیمانه اب جوش به روش بن ماری یا حرارت مستقیم درست کردیم ،بستنی را به ژله داغ اضافه میکنیم تا دو رنگ شود 

3-بستنی را زیاد هم نمیزنیم در حدی که فقط با ژله مخلوط شود کافیست

4-اگر ژله سرد شود ،ژله رولیه ما دو رنگ نمیشود

5-انتخاب سینی مناسب تقریبا اندازه ۲۰در۴۰ 

6-سینی را در یک سطح صاف در یخچال قرار دهید بعد مواد را داخل سینی بریزید

7-زمان کافی برای گرفتن ژله در یخچال 45دقیقه است با انگشت امتحان کنید اگر انگشت روی ژله فرو نرود در همین حد کافیست وژله اماده برای رول کردن است.

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال