کوفته,کوفته تبریزی,نکاتی برای جلوگیری از وا رفتن کوفته,جلوگیری از وا رفتن کوفته
کوفته,کوفته تبریزی,نکاتی برای جلوگیری از وا رفتن کوفته,جلوگیری از وا رفتن کوفته
نکاتی برای جلوگیری از وا رفتن کوفته

آشپزی

نکاتی برای جلوگیری از وا رفتن کوفته

ورز دادنِ گوشت چرخ کرده با نمک، باعث میشود کوفته وا نرود و گوشت، حالت چسبندگی پیدا کند.

در پختِ کوفته، مقدار گوشت با سایر مواد باید متناسب باشد. اگر مقدار گوشت زیاد باشد، کوفته سفت و اگر کم باشد، کوفته وا می رود.

گوشت کوفته می‌تواند از گوسفند یا گوساله یا به‌صورت مخلوط هر دو باشد؛ فقط دقت داشته باشید که گوشت مصرفی برای کوفته حتماً باید کم‌چرب باشد.

سبزی استفاده‌شده در کوفته را ریز خرد و کاملاً خشک کنید .از سبزی خیس در مواد اولیه به‌هیچ عنوان استفاده نکنید.

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال