نكاتى درباره تهچين
نكاتى درباره تهچين
نكاتى درباره تهچين

آشپزی

نكاتى درباره تهچين

1.مواد رو بايد كامل قبل از اينكه برنج رو بريزيم كامل بزنيم تا يكدست باشه.

.2حتما به مواد روغن اضافه كنيد.با اينكار روغن كمتري براي پخت لازمه چون برنجها چرب شدن و روغن رو جذب نميكنن.

3.اجازه بديد روغن كامل داغ بشه

4.به ازاي هر پيمانه برنج سه قاشق سرپر ماست يك عدد تخم مرغ و دوقاشق روغن كافيست .

5.مقدار نمك و زعفران آزاد است.

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال