طرز تهیه شنیسل مرغ
طرز تهیه شنیسل مرغ
طرز تهیه شنیسل مرغ

آشپزی

طرز تهیه شنیسل مرغ

ابتدا مرغ را می پزیم به طوریکه آب آن به خورد مرغ رفته بعد مرغ را قطعه قطعه می کنیم و استخوانهای سینه و ران را جدا می کنیم.

بعد دو طرف قطعات مرغ را در نان خشک کوبیده می غلطانیم و بعد در تخم مرغ زده شده فرو می بریم و باز به نان خشک کوبید شده می زنیم و دوطرف آنرا در روغن داغ شده سرخ می کنیم.

نکته: تا کاملا یک طرف قطعات مرغ سرخ نشده آنرا برنگردانید زیرا آرد و تخم مرغ آن جدا می شود.

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال