طرز تهیه ماهی قزل آلای سرخ شده
طرز تهیه ماهی قزل آلای سرخ شده
طرز تهیه ماهی قزل آلای سرخ شده

آشپزی

طرز تهیه ماهی قزل آلای سرخ شده

شکم ماهی را چاک کوچکی می دهیم و محتویات آنرا خالی می کنیم و به دقت می شوئیم،داخل شکم و اطراف ماهی را کمی نمک می زنیم و روغن را داغ می کنیم و ماهی را درسته در روغن سرخ می نمائیم به طوریکه زیاد خشک نشود،بعد در دیس می چینیم و اطراف آنرا با لیموترش و جعفری تزئین می کنیم.

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال