روشی برای برجسته شدن لب ها
روشی برای برجسته شدن لب ها
روشی برای برجسته شدن لب ها

زیبایی

روشی برای برجسته شدن لب ها

مالیدن روغن نعناع به لب‌هایتان یک راه طبیعی برای افزایش برجستگی لب‌هایتان است.چرا که این روغن، موجب تحریک پوست لب شده و تورمی خفیف به همراه قرمزی ایجاد می‌کند.

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال