رفع سرماخوردگی و گلو درد
رفع سرماخوردگی و گلو درد
رفع سرماخوردگی و گلو درد

سلامتی

رفع سرماخوردگی و گلو درد

جوشانده غلیظ انجیر خشک برای رفع سرماخوردگی بسیار مفید است و غرغره کردن آن گلودرد را برطرف می کند.

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال