ده علامت مسموم شدن خون
ده علامت مسموم شدن خون
ده علامت مسموم شدن خون

سلامتی

ده علامت مسموم شدن خون

  • افت دمای بدن
  • تب و لرز
  • درد و ناراحتی
  • افت فشار خون
  • نبض تند
  • تنگی نفس
  • رنگ پریدگی یا پوست لکه دار
  • خواب آلودگی
  • کاهش حجم ادرار
  • اسهال و استفراغ

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال