چه مقدار کالری روزانه باید مصرف کنیم تا چاق نشویم؟
چه مقدار کالری روزانه باید مصرف کنیم تا چاق نشویم؟
چه مقدار کالری روزانه باید مصرف کنیم تا چاق نشویم؟

تناسب اندام

چه مقدار کالری روزانه باید مصرف کنیم تا چاق نشویم؟

این سوال یک فرمول خیلی ساده دارد؛

1- وزنتان را به پوند (هر پوند= 453 گرم) در 2/2 تقسیم کنید.

2- آن را در 24 ضرب کنید. (این مقدار کالری است که برای زنده ماندن باید استفاده کنید).

3- با ضرب عددی که در شمارۀ 2 به دست آورده‌اید در6/1 می‌توانید میزان کالری فعالیت خود را به دست آورید. این همان مقدار کالری است که باید روزانه مصرف کنید و چاق هم نخواهید شد. برای کاهش وزن، باید میزان کالری‌هایی که می‌سوزانید از مقدار کالری‌هایی که مصرف می‌کنید کمتر باشد؛ حال چه با ورزش کردن باشد چه با کمتر خوردن.

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال