آب کردن چربی پهلوها وشکم
آب کردن چربی پهلوها وشکم
آب کردن چربی پهلوها وشکم

طناب زدن برای خلاصی از چربی های دور شکم و پهلوها

آب کردن چربی پهلوها وشکم

برای آب کردن چربی پهلوها وشکم هر روز حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طناب بزنید.

طناب زدن یکی ازبهترین ورزش ها برای خلاص شدن از شر چربی شکم است(طناب زدن باعث افزایش ترشح هورمون رشد میشود)

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال