راسو سوار بر دارکوب,پرواز راسو
راسو سوار بر دارکوب,پرواز راسو
پرواز راسو

یک عکاس موفق شد از یک اتفاق باورنکردنی عکس بگیرد در یک پارک در لندن یک راسوی کوچک سوار دارکوب شد تا پرواز رو تجربه کند.

پرواز راسو

یک عکاس موفق شد از یک اتفاق باورنکردنی عکس بگیرد

در یک پارک در لندن یک راسوی کوچک سوار دارکوب شد تا پرواز رو تجربه کند.

ارسال پاسخ

ارسال